Sukcesy artystyczne naszych uczennic

13. listopada 2012 roku w Jasielskim Domu Kultury odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników dwóch konkursów plastycznych będących realizacją programu edukacyjnego pod hasłem "Szukamy rady na nasze odpady". Pierwszy - dla klas I-III dotyczył wykonania formy przestrzennej z odpadów opakowaniowych wtórnych (nie będących odpadami niebezpiecznymi). W kategorii tej wyróżnienie otrzymała Justyna Żychowska z kl. I (opiekun Barbara Piątkiewicz).

Drugi - dla klas IV-VI, polegał na opracowaniu komiksu ekologicznego, poświęconego: promowaniu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, promowaniu ekologicznego stylu życia, pokazywaniu mieszkańcom jak ogromna ilość szkodliwych substancji trafia do środowiska, zachęcaniu do przeciwdziałania niedozwolonym zachowaniom mieszkańców np. tworzeniu dzikich wysypisk, czy spalaniu plastikowych opakowań w piecach domowych. Nagrodę laureatki Gminy Dębowiec otrzymała Magdalena Mikołajczyk z kl. VI (opiekun Bożena Jurkowska).

W konkursie wzięli udział uczniowie z ok. 80 szkół z terenu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Nagrody i dyplomy laureatom wręczali burmistrzowie i wójtowie gmin oraz Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Andrzej Czernecki.

konkurs wisłoka konkurs wisłoka konkurs wisłoka konkurs wisłoka

tekst i fot. Bożena Jurkowska