"O odpadach pisać wypada" - finał konkursu literackiego


konkurs literacki odpady dobrynia

9 grudnia w Jasielskim Domu Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem dyplomów i nagród. Laureatom gratulował Andrzej Czernecki przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, Maria Lignar, dyrektor ZGDW oraz poszczególni burmistrzowie miast i wójtowie gmin. Przedmiotem tegorocznego konkursu było opracowanie wiersza poruszającego tematykę ochrony środowiska i segregacji odpadów. Wzięło w nim udział 73 szkoły z 20 powiatów, które nadesłały 150 prac.

Nagrodzoną uczennicą z naszej szkoły została Natalia Jędryczka z klasy VI. Szkoła za udział w konkursie otrzymała pomoce dydaktyczne (zestaw tablic).

Warto dodać, że w szkolnym etapie konkursu wzięła także udział Agata Ślusarczyk z klasy V. Oba utwory można przeczytać, gdyż umieszczone są na szkolnej gazetce. Laureatce i uczestniczce konkursu gratulujemy.

Więcej nt konkursu: tutaj.

konkurs literacki odpady dobrynia konkurs literacki odpady dobrynia konkurs literacki odpady dobrynia konkurs literacki odpady dobrynia konkurs literacki odpady dobrynia

fot. Bożena Jurkowska