Laureaci szkolnych konkursów

2.06.2016 roku na sali gimnastycznej zebrali się wszyscy uczniowie naszej szkoły, aby poznać wyniki trzech szkolnych konkursów: plastycznego, ortograficznego i czytelniczego. Danuta Hołowicka dyrektor szkoły wręczyła laureatom i wyróżnionym dyplomy, nagrody i drobne upominki. Wszyscy uczniowie nagrodzili zwycięzców dużymi brawami.

1. Całoroczny konkurs czytelniczy przeznaczony dla uczniów klas I-VI miał na celu propagowanie książek i czytelnictwa. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie a zwyciężyli ci, którzy od października do maja przeczytali najwięcej książek.
Najlepszymi czytelnikami zostali:
I miejsce kl. I-III Faustyna Żychowska (kl. II)
I miejsce kl. IV-VI Paweł Sroka (kl. VI)
W kategorii klasowej najwięcej książek przeczytali: Kacper Ślusarczyk (kl. I), Faustyna Żychowska (kl. II), Jan Leśniak (kl. III), Justyna Żychowska (kl.IV), Marcin Maczuga (kl. V) i Paweł Sroka (kl. VI).

2. Konkurs plastyczny „Bezpieczni w ruchu drogowym” miał na celu promocję właściwych zachowań uczestników ruchu drogowego pieszych i rowerzystów. Mogli wziąć w nim udział uczniowie klas II-V. Nagrodzone prace można oglądać na wystawce, która znajduje się na korytarzu.
Klasy II-III
Laureaci: Karolina Sroka (kl. II) i Patryk Kamiński (kl. III)>br> Wyróżnieni: Natalia Ślusarczyk, Faustyna Żychowska, Kinga Rusyniak,, Marlena Klimkiewicz (kl.II) oraz Wiktoria Budziak, Karol Michalik , Jan Leśniak, Kamil Mikołajczyk (kl. III)
Klasy IV-V
Laureaci: Wiktoria Mikołajczyk (kl.IV) i Weronika Sroka (kl. IV)
Wyróżnieni: Marcin Maczuga (kl.V) i Mateusz Mikołajczyk (kl.V)
Wszystkim serdecznie gratulujemy! (bj)


fot. Bożena Jurkowska