Dzień Babci i Dziadka na ludowo

22.01. 2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka. Licznie przybyli goście zasiedli za odświętnie przystrojonymi stołami i z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie występu swoich wnucząt. Dyrektor szkoły Bożena Jurkowska przywitała przybyłych gości oraz złożyła im życzenia. Dzieci zaprezentowały program artystyczny, na który składały się wiersze, piosenki, gra na instrumentach oraz tańce. Po nim uczniowie wręczyli własnoręcznie wykonane prezenty. Niespodzianką dla Wszystkich Gości był koncert Kapeli Trzcinicoki. Zespół ludowy Trzcinicoki to wielokrotnie nagradzana grupa instrumentalistów i muzyków, promująca rodzimy folklor, autentyczny repertuar, styl muzykowania i śpiew ludowy regionu Karpat. Dla Babć i Dziadków był to może koncert wspomnień a dla uczniów żywa lekcja regionalizmu.

Wspólnie z zespołem wszyscy zaśpiewali: ‘Życzymy, życzymy…” Nie zabrakło również kolędowania, które poprowadził ks. dziekan Marek Marchut. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia. Następnie dzieci wraz z Babciami oraz Dziadkami zostali zaproszeni na przygotowany z tej okazji słodki poczęstunek. Miło też było posłuchać okolicznościowych wystąpień, pani Maria Homlak, babcia, ale i poetka regionalna wygłosiła swój wiersz a pani Zofia Gumienny sołtys Dobryni złożyła najlepsze życzenia dla wszystkich przybyłych Gości. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno Dziadków, jak i ich wnucząt.

W imieniu Dyrekcji, Nauczycieli i Rady Rodziców serdeczne dziękujemy

Panu Stanisławowi Marszałkowi i członkom Kapeli Trzcinicoki

za przyjęcie naszego zaproszenia i piękny koncert.

Fot. Bożena Jurkowska i Żaneta Pitrus