Dzień Komisji Edukacji

15.10. 2018 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Przygotowali go członkowie Samorządu szkolnego. Uroczystość uświetniły tańce w wykonaniu uczennic z klasy IV, gra na instrumentach i piosenki. Magdalena Kuczaj, przewodnicząca samorządu złożyła wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia zdrowia, wielu sił i wytrwałości. Wyjątkowym Gościem na apelu był ks. Andrzej Sroka, który z powodów zawodowych nie mógł być z nami podczas Jubileuszu 110-lecia szkoły (12.10) i właśnie w poniedziałek odwiedził naszą szkołę. W krótkim wystąpieniu wspomniał swoje szkolne czasy i życzył wszystkim, zarówno uczniom, jak i nauczycielom wielu sukcesów. Na pamiątkę Jubileuszu otrzymaliśmy piękny obraz z dedykacją. W imieniu Rady Rodziców życzenia zdrowia i wytrwałości w pracy oraz sukcesów osobistych złożyła pani Dorota Sroka-Lewosz. Wszystkim za pamięć i życzenia serdecznie dziękujemy.

Bożena Jurkowska i Marcin Maczuga