Program: Archipelag Skarbów

W podróż po wyspach: miłości, uczuć, przyjaźni i pasji zabrała uczniów klasy ósmej ekipa trenerów „Archipelagu Skarbów”. Podczas dwudniowych spotkań, które odbyły się 20 i 21 listopada w Wiejskim Domu Kultury w Cieklinie, uczniowie klasy ósmej, naszej szkoły, aktywnie włączyli się w jego realizację. Trenerzy zabrali młodzież w podróż po wyspach, w poszukiwaniu skarbów, symbolizujących ważne aspekty życia młodego człowieka. Podczas spotkań przedstawione zostały elementy wiedzy o miłości w wieku dojrzewania. Bardzo istotnym punktem spotkania, było obrazowe przedstawienie pięknych, ale czasem groźnych sił, które budzą się we wnętrzu dojrzewającego człowieka. Trenerzy zwrócili uwagę odbiorców na temat niekorzystnego wpływu środków psychoaktywnych, na zawieranie znajomości i budowanie relacji. W sposób obrazowy, zaprezentowali siłę presji rówieśniczej i sposoby asertywnego radzenia sobie z nią. W trakcie spotkania podjęto problem zachowań agresywnych. Warsztaty zakończyły się „Festiwalem Twórczości”, który podsumował treści całego programu. Festiwal był elementem, w którym sama młodzież formułowała przekaz profilaktyczny skierowany do rówieśników. Ponadto program „Archipelagu Skarbów” obejmował szkolenie dla grona pedagogicznego i szkolenie dla rodziców.

Tekst i zdjęcia Żaneta Pitrus