Akcje proekologiczne w naszej szkole

Mając na celu kształtowanie wśród uczniów przekonań, że stan środowiska naturalnego zależy od działalności człowieka, oraz ukazanie im możliwości wpływu na zmiany w najbliższym otoczeniu, a zarazem wyrobienie odpowiedzialności za jego stan w bieżącym roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzone zostały następujące akcje proekologiczne: zbiórka zużytych baterii zorganizowana we współpracy z firmą Reba, zbiórka plastikowych nakrętek z przeznaczeniem na cele charytatywne oraz zbiórka elektrośmieci, w której udział wzięli wszyscy chętni mieszkańcy naszej miejscowości. Ponadto uczniowie klas IV - VIII wzięli udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym "Odnawialne źródła energii" zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 3 w Jaśle i wiązek Gmin Dorzecza Wisłoki. W bieżącym roku szkolnym już po raz szósty w naszej szkole została zorganizowana akcja zbierania plastikowych zakrętek przebiegająca pod hasłem " Pomagamy niepełnosprawnym dzieciom". Wzorem lat poprzednich cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 30 uczniów, którzy łącznie zebrali 51 662 nakrętki. Uczniowie, którzy zebrali najwięcej zakrętek to; Natalia Ślusarczyk - 4 958, Mateusz Mikołajczyk - 3 806, Jakub Wyżkiewicz - 2 934, Martyna Maczuga - 20769, Magdalena Piątkiewicz - 2 500. Wszystkim biorącym udział w akcji gratulujemy postawy pomagania potrzebującym i zapraszamy do kontynuacji w następnym roku. /B. Piątkiewicz/

Fot. Archiwum