Udział w akcji „Góra Grosza”

W tym roku szkolnym nasza szkoła wzięła udział w kampanii XIX edycji Góry Grosza, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Jest to dobroczynna zbiórka funduszy na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnej rodzinie. Akcja pozwala uświadomić młodzieży, że oddając choćby jeden grosz można przyczynić się do zrealizowania wielkich czynów na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. W dniach 26 listopada 2018 r. - 2 stycznia 2019 r. Samorząd Uczniowski przeprowadził zbiórkę monet. Dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej udało się nam zebrać prawie 2 kg monet, co daje kwotę 54,76 zł. Wszystkim za udział w akcji – dziękujemy. /Karolina Kosiba/

Fot. Karolina Kosiba