Turniej „Jaka to kolęda?”

30.01.2019 roku po raz trzeci w naszej szkole odbył się konkurs "Jaka to kolęda?". Podczas oddzielnych edycji reprezentanci klas mieli za zadanie podać tytuł kolędy, odgadnąć tekst i wykazać się pamięcią oraz szybkością. Każda z wybranych do konkursu kolęd była prezentowana w całości lub fragmencie przez organistę parafii Cieklin, pana Grzegorza Litwę. Na widowni uczniowie i nauczyciele chętnie kolędowali i dopingowali występujących gromkimi brawami. Dla ochotników były również przygotowane cukierki, które mogli otrzymać za odgadnięcie tytułu kolędy, jeżeli ta nie została podana przez żadną drużynę. Po podliczeniu punktów, komisja ogłosiła wyniki. Najlepszymi znawcami kolęd okazała się Drużyna Niebieskich w składzie Mateusz Mikołajczyk, Dagmara Mastej i Karol Michalik z sumą punktów 229. Po wspólnym kolędowaniu dyrektor szkoły Bożena Jurkowska i ks. Marek Marchut, pomysłodawca i organizator konkursu wręczyli nagrody i dyplomy dla zwycięzców i uczestników.

Wszystkim nagrodzonym, jak i uczestnikom - gratulujemy! /Ż.P./

Fot. Elżbieta Wolanin