I miejsce w konkursie plastycznym dla Weroniki

Tuż przed rozpoczynającą się przerwą świąteczną ogłoszono wyniki konkursu plastycznego zorganizowanego przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dębowiec „Źródło mojej mocy to – RODZINA BEZ PRZEMOCY”. W grupie starszej I miejsce zdobyła Weronika Sroka z klasy VII, natomiast w grupie młodszej dwa III miejsce otrzymały uczennice klasy IV: Marlena Klimkiewicz i Milena Szańca. Wiktoria Budziak z klasy VI otrzymała nagrodę za udział. Celem konkursu było wykonanie plakatu dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego tematyka promowałaby wartości rodzinne, zachęcenie do powielania dobrych wzorców, rozwijanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i przekonań oraz budzenia wrażliwości twórczej wśród dzieci i młodzieży. Piękne nagrody i dyplomy dla laureatek i za udział w konkursie zostały przekazane przez organizatorów 20.12.2018 roku. Uczennicom gratulujemy sukcesu! W listopadzie, uczniowie klasy VI i VII wzięli udział w Powiatowym Konkursie Profilaktycznym. Laureatkami szkolnego etapu zostały Wiktoria Mikołajczyk i Justyna Żychowska. Prace nie zajęły nagrodzonych miejsc, ale dziewczyny otrzymały za udział dyplomy. Przeprowadzone lekcje w obu konkursach poprzedzone były pogadanką nt. przemocy i jej skutkach, uczniowie poznali też nazwy instytucji, które pomagają rozwiązywać trudne problemy./bj/

Fot. Bożena Jurkowska