Spotkanie z Patrolem Rozminowania

28. 03. 2019 roku, w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ciekliniew ramach realizacji planu współpracy z 21 Batalionem Dowodzenia w Rzeszowie, gościli żołnierze Patrolu Rozminowania. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas gimnazjalnych, uczniowie klasy 7 i 6 Szkoły Podstawowej w Cieklinie, uczniowie 8 klasy Szkoły Podstawowej w Dobryni. W prelekcji i pokazie sprzętu saperskiego wzięło udział ponad 100 uczniów. W trakcie spotkania saperzy omówili charakter pracy wojsk inżynieryjnych w tym żołnierzy saperów patrolu rozminowania .Przedstawili sprzęt specjalistyczny jakim posługują się saperzy przy przeszukaniu terenów zagrożonych niewybuchami. W trakcie prelekcji szczególną uwagę zwrócono na niebezpieczeństwo zagrożenia życia jakie za sobą niesie niewłaściwe postępowanie ze znalezionymi niewybuchami. Saperzy również zwrócili uwagę na sposób powiadamiania w przypadku natrafienia na materiały niebezpieczne, zwłaszcza niewybuchy (pociski artyleryjskie ,granaty, amunicję). Uczniowie mieli okazję osobiście sprawdzić, jak działa sprzęt saperski, zaprezentować się w nowym specjalistycznym samochodzie, który spełnia najwyższe kryteria bezpieczeństwa w czasie transportowania materiałów wybuchowych./Tadeusz George/

Fot. Żaneta Pitrus