Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19.06. 2019 roku po mszy świętej, którą odprawił ks. proboszcz Marek Marchut odbyło się uroczyste spotkanie z okazji zakończenia roku szkolnego. W ten gorący dzień wszyscy zebrali się na odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej. Uczniowie klasy VII i VIII wystąpili z pożegnalnym programem. Do wakacyjnych życzeń włączyły się piosenkami, uczennice klasy IV i V. Po nich, Bożena Jurkowska dyrektor szkoły odczytała list od Wójta Gminy Dębowiec pana Marcina Bolka i wręczyła uczniom wyróżnienia w edukacji I-III i świadectwa z wyróżnieniem. W tym roku otrzymali je:

* kl. IV – Jakub Kuczaj i Kinga Rusyniak

* kl. V – Patryk Kamiński i Jan Leśniak

* kl. VI - Wiktoria Mikołajczyk i Justyna Żychowska

* kl. VII – Marcin Maczuga i Mateusz Mikołajczyk

Nagrodę Wójta Gminy Dębowiec otrzymał Marcin Maczuga

Następnie dyrektor szkoły wręczyła listy gratulacyjne Rodzicom Absolwentów, których dzieci kończą naukę w naszej szkole i zdobyły świadectwa z bardzo dobrymi ocenami w nauce i zachowaniu. Otrzymali je Państwo: Renata i Janusz Maczuga oraz Anna i Lesław Mikołajczyk. Serdecznie Gratulujemy!

Ostatnia przed wakacjami akademia była również okazją do wręczenia nagród w szkolnych konkursach. W Konkursie Języka Angielskiego dla klas I-III zwycięzcą został Marcin Mroczka, II miejsce zajęła Martyna Wachel, a III Kacper Ślusarczyk. W Konkursie Pięknego Czytania organizowanym przez Bibliotekę szkolną I miejsce zdobył Józef Leśniak. Najlepszą czytelniczką okazała się Magdalena Piątkiewicz, a Wiktoria Budziak wygrała w szkolnym etapie Gminnego Konkursu Fotograficznego. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki od organizatorów w/w konkursów. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor życzyła uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły udanego i spokojnego odpoczynku. Przypomniała, że czas wakacji nie zwalnia nikogo od odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych oraz o zasadach korzystania z obiektu szkolnego, który jest dobrem nas wszystkich.

Serdeczne podziękowania składamy Rodzicom, którzy całym sercem angażowali się w życie szkoły: pani Dorocie Sroka-Lewosz przewodniczącej Rady Rodziców, pani Bogusławie Żychowskiej za pomoc w organizacji Dnia Dziecka i panu Antoniemu Sroce za przewiezienie uczniów na X spotkania teatralne do Rzeszowa. Dziękujemy!

Fot. Bożena Jurkowska i Żaneta Pitrus