Udział w konkursie jasielskiego KRUZ-u

W III edycji konkursu skierowanej do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z powiatu jasielskiego, wzięła udział nasza uczennica Dagmara Mastej. Konkurs na temat „Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Gospodarstwie Rolnym” został zorganizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jaśle i odbył się 26.11.2019 roku. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli także Państwowa Inspekcja Pracy- Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie, Komenda Powiatowa Policji w Jaśle oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test składający się z trzydziestu pięciu pytań z zakresu między innymi: bezpieczeństwa pracy z maszynami i urządzeniami rolniczymi, transportu płodów rolnych, pracy w zagłębieniach i zbiornikach, pracy ze środkami chemicznymi, użytkowania instalacji oraz urządzeń elektrycznych, a także pierwszej pomocy przedlekarskiej, itp. Opiekunowie uczniów wzięli udział w wykładzie na temat cyberprzestępczości, przeprowadzonej przez funkcjonariuszy jasielskiej policji. Na zakończenie konkursu młodzież wzięła udział w pokazie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, którą zaprezentowali strażacy z KP PSP w Jaśle. Dagmara Mastej nie zdobyła miejsca na podium, jednak udział w konkursie pozwolił sprawdzić jej wiedzę i zweryfikować błędy. Nagrody i upominki dla wszystkich uczestników konkursu ufundowały m.in. gminy z terenu powiatu jasielskiego, Magurski Park Narodowy w Krempnej i inne.

Tekst i fot. Żaneta Pitrus