Materiały do zdalnego nauczania

Lekcje z internetu.

Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych przez Internet. Wszystko znajduje się na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje do zdalnej nauki z uczniami. Do dyspozycji nauczycieli i uczniów jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów.

Na stronie OKE http://www.oke.krakow.pl/inf/ czytamy:

"Od poniedziałku, 16 marca, do środy, 25 marca, codziennie będziemy publikować zadania powtórkowe dla uczniów klasy VIII.

Każdy taki zestaw zadań będzie się składał z:

* zadań z języka polskiego zorganizowanych wg lektur obowiązkowych w klasie VII-VIII

* zadań z matematyki zorganizowanych wg kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej

* zadań z języka angielskiego – zorganizowanych wg umiejętności.

Przez pierwsze dwa dni w zeszycie zadań oprócz samych zadań będą wskazówki, jak zadania rozwiązywać („Pomagamy rozwiązać…”), a w zeszycie z odpowiedziami – wyjaśnienia odpowiedzi w zadaniach zamkniętych, przykładowe zadania otwarte. Zadania będziemy publikować codziennie około godziny 9:00, natomiast rozwiązania – około godziny 15:00."

Zachęcamy do korzystania!