Spotkanie Noworoczne 2020

12.01.2020 roku odbyło się w naszej szkole VIII Spotkanie Noworoczne. Wzięli w nim udział zarówno starsi, jak i młodsi mieszkańcy Dobryni. Na początku wszystkich zebranych powitała Bożena Jurkowska dyrektor szkoły i przedstawiła przybyłych gości: pana Marcina Bolka Wójta Gminy Dębowiec, panią Dorotę Srokę-Lewosz i pana Wiesława Piętę radnych Gminy Dębowiec, ks. proboszcza Marka Marchuta, ks. dziekana Franciszka Motykę, ks. Łukasza Ślusarczyka, absolwenta szkoły i Bożenę Jędryczkę sołtysa Dobryni. W trwający bożonarodzeniowy klimat wprowadzili uczestników spotkania uczniowie klas 0-III i V z przedstawieniem Jasełek. Starsi uczniowie zagrali i zaśpiewali kolędy i pastorałki. Kolejnym punktem spotkania było wspólne kolędowanie i poczęstunek.

Jest nam niezmiernie miło, iż tak wielu mieszkańców wzięło udział w tegorocznym spotkaniu. Dziękujemy za nie przede wszystkim Radzie Rodziców i Radzie Sołeckiej, bo gdyby nie Oni, nie mielibyśmy okazji się wspólnie spotkać. Dobrego Nowego 2020 Roku życzymy Wszystkim! Niech się Wam darzy!

Fot. Żaneta Pitrus