Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

2.09.2019 roku w naszej szkole rozpoczął się nowy rok szkolny. Najpierw, wszyscy wzięli udział we mszy świętej, którą odprawił ks. proboszcz Marek Marchut. Następnie, na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie rodziców i uczniów z dyrektorem szkoły, nauczycielami i wychowawcami. Po odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie klasy VIII i VII nawiązali do 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wszyscy obejrzeli krótki film poświęcony rocznicom Września 1939 roku a dyrektor szkoły Bożena Jurkowska odczytała fragment Kroniki szkolnej. Minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę. W dalszej części spotkania dyrektor szkoły przedstawiła dzieciom i rodzicom wychowawców i nauczycieli oraz złożyła życzenia wielu sukcesów w nauce i w pracy. Po uroczystości wszyscy rozeszli się do klas na pierwszą lekcję wychowawczą.

Fot. Żaneta Pitrus