Wyjazd do Parku Trampolin

3.01.2020 roku uczniowie klas IV-VIII naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Parku Trampolin w Krośnie. Celem wyjazdu było wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu oraz rozwijanie zainteresowania sportem. Po zapoznaniu się z zasadami BHP oraz przedstawieniu walorów rekreacyjnych trampolin, uczestnicy wycieczki korzystali z szeregu atrakcji m.in. ścieżek akrobatycznych, trampolin sportowych oraz basenów wypełnionych gąbkami. Mogli z różną intensywnością bawić się oraz rywalizować między sobą. Pobyt w tym niezwykłym miejscu, okazał się wspaniałą lekcją wychowania fizycznego. Skacząc na trampolinach, uczniowie rozwijali ogólną sprawność fizyczną, koordynację ruchową oraz kształtowali właściwą postawę ciała. Wspólne skakanie wprawiło wszystkich w znakomity nastrój, wyzwoliło mnóstwo pozytywnej energii./L.K./

Fot. Lidia Karp