Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

1.09.2020 roku w naszej szkole rozpoczął się nowy rok szkolny. Najpierw, wszyscy wzięli udział we mszy świętej, którą odprawił ks. proboszcz Marek Marchut. Następnie, na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie rodziców i uczniów z dyrektorem szkoły, nauczycielami i wychowawcami. Pamiętając o historycznych wydarzeniach, minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę. W dalszej części spotkania Bożena Jurkowska dyrektor szkoły przedstawiła dzieciom i rodzicom wychowawców i nauczycieli oraz złożyła życzenia wielu sukcesów w nauce i w pracy. Po uroczystości wszyscy rozeszli się do klas na pierwszą lekcję wychowawczą.