Spotkanie z panią policjantką

6.10.2020 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie z sierż.szt.Barbarą Pawłowską. Podczas prelekcji pani sierżant wyjaśniła zebranym na sali gimnastycznej uczniom, jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz omówiła konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, włamanie, pobicie, posiadanie i handel narkotykami. Przypomniała także młodzieży o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary, picie alkoholu i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego również podlegają postępowaniu przed sądem. Karne konsekwencje ma również używanie słów wulgarnych w miejscach publicznych, wymuszenia, rozboje, niszczenie mienia publicznego i społecznego. Nie zabrakło również tematów związanych z cyberprzemocą, hejtem i prawami autorskimi. W spotkaniu, które zorganizowała dyrektor szkoły uczestniczyli uczniowie klas IV-VIII. Jesteśmy przekonani, że fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyni się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów, mamy również nadzieję, że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią./bj/