Zawieszenie zajęć w klasach I-III

Zajęcia w formie stacjonarnej zostały zawieszone w klasach I - III od 9 listopada. Okres trwania zmian dla wszystkich klas będzie trwał od 9 do 29 listopada 2020 roku.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą według ustalonego na początku roku szkolnego planu lekcji.

Zajęcia dla klas I - III będą prowadzone, tak jak w klasach IV-VIII na platformie Microsoft Teams z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dodatkowe informacje przekazywane są za pośrednictwem dziennika elektronicznego.