Nauczanie zdalne

W powiatach znajdujących się w obszarze czerwonym z uwagi na ograniczenie w całości funkcjonowania szkół z mocy Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid19 z 23 października 2020 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1870) w terminie od 24 października do 8 listopada 2020 roku uczniowie klasy 4-8 rozpoczynają zajęcia w formie nauczania zdalnego. Uczniowie oddziału przedszkolnego i klas 1-3 uczą się tak, jak dotychczas stacjonarnie. Szczegółowe informacje na temat organizacji zajęć przekazywane są za pośrednictwem wychowawców klas i dziennika elektronicznego.