Informacje dla uczniów


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

  • 2 września 2019 r. - Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
  • 23 – 31 grudnia 2018 r. - Zimowa przerwa świąteczna
  • 13 – 26 stycznia 2020 r.- Ferie zimowe
  • 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r. - Wiosenna przerwa świąteczna
  • 21 czerwca 2019 r. - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
  • 21-23 kwietnia 2020 r. - Egzamin ósmoklasisty
  • 26 czerwca 2020 r.- Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
  • 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.- Wakacje