Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Dobryni


Rok szkolny 2018/2019
  Dyrektor szkoły:
 •   mgr Bożena Jurkowska

  Rada pedagogiczna:
 •   mgr Barbara Betlej – historia, wos
 •   mgr Tadeusz George – edukacja dla bezpieczeństwa
 •   mgr Marta Gomuła – wychowanie przedszkolne, wychowawca kl. 0
 •   mgr Danuta Hołowicka – edukacja wczesnoszkolna, technika, informatyka, wychowawca kl. II-III
 •   mgr Roman Hołowicki – matematyka, informatyka, chemia
 •   mgr Bożena Jurkowska – język polski, plastyka
 •   mgr Elżbieta Kalisz Niemiec – wspomaganie rozwoju ucznia, rewalidacja
 •   mgr Lidia Karp – wychowanie fizyczne
 •   mgr Karolina Kosiba – język angielski, język niemiecki
 •   ks. mgr Marek Marchut – religia
 •   mgr Małgorzata Mlicka – matematyka
 •   mgr Urszula Opałka - muzyka
 •   mgr Barbara Piątkiewicz – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, biologia, wychowawca kl. I
 •   mgr Maria Pięta - edukacja wczesnoszkolna, przyroda, wychowawca kl. IV-V
 •   mgr Żaneta Pitrus – język polski, historia, wychowawca kl. VIII
 •   mgr Marta Ryczak – logopedia
 •   mgr Katarzyna Pyzik – doradztwo zawodowe
 •   mgr Maria Spisak - fizyka
 •   mgr Agnieszka Surowiec-Kowalska – język angielski
 •   mgr Elżbieta Wolanin – geografia, biblioteka, wychowawca kl. VI-VII

Rok szkolny 2017/2018
  Dyrektor szkoły:
 •   mgr Bożena Jurkowska

  Rada pedagogiczna:
 •   mgr Barbara Betlej – historia
 •   mgr Danuta Hołowicka – nauczanie zintegrowane, technika, informatyka
 •   mgr Roman Hołowicki – matematyka, informatyka, chemia
 •   mgr Bożena Jurkowska – język polski, plastyka
 •   mgr Lidia Karp – wychowanie fizyczne
 •   mgr Karolina Kosiba – język angielski, język niemiecki
 •   ks. mgr Marek Marchut – religia
 •   mgr Iwona Mikoś – fizyka
 •   mgr Barbara Piątkiewicz – nauczanie zintegrowane, biologia
 •   mgr Maria Pięta – nauczanie zintegrowane, przyroda
 •   mgr Żaneta Pitrus – język polski
 •   mgr Bożena Polar – wychowanie przedszkolne
 •   mgr Agnieszka Surowiec-Kowalska – język angielski, muzyka
 •   mgr Agnieszka Śliwa – doradztwo zawodowe
 •   mgr Elżbieta Wolanin – geografia, biblioteka
 •   Małgorzata Bolek - asystent nauczyciela w klasie II

Rok szkolny 2016/2017
  Dyrektor szkoły:
 •   mgr Danuta Hołowicka

  Rada pedagogiczna:
 •  mgr Bożena Polar – wychowanie przedszkolne
 •  ks. mgr Marek Marchut – religia
 •  mgr Danuta Hołowicka – nauczanie zintegrowane, technika
 •  mgr Maria Pięta – nauczanie zintegrowane, przyroda
 •  mgr Barbara Piątkiewicz – nauczanie zintegrowane, przyroda
 •  mgr Bożena Jurkowska – język polski, historia i społeczeństwo, plastyka, biblioteka
 •  mgr Agnieszka Surowiec-Kowalska – język angielski
 •  mgr Roman Hołowicki – matematyka, informatyka
 •  mgr Lidia Karp – wychowanie fizyczne
 •  mgr Agnieszka Czarnecka – muzyka

Rok szkolny 2015/2016
  Dyrektor szkoły:
 •   mgr Danuta Hołowicka

  Rada pedagogiczna:
 •  mgr Marta Gomuła – wychowanie przedszkolne
 •  Ks. Ryszard Kołodziej – religia
 •  mgr Danuta Hołowicka – nauczanie zintegrowane, technika
 •  mgr Maria Pięta - nauczanie zintegrowane, przyroda
 •  mgr Barbara Piątkiewicz – nauczanie zintegrowane, przyroda
 •  mgr Bożena Jurkowska – język polski, plastyka, biblioteka
 •  mgr Agnieszka Surowiec-Kowalska – język angielski
 •  mgr Roman Hołowicki – matematyka, informatyka
 •  mgr Lidia Karp – wychowanie fizyczne
 • oraz nauczyciele z SP Cieklin uzupełniający etat:

 •  mgr Ewa Stusowska – historia
 •  mgr Agnieszka Czarnecka – muzyka

Rok szkolny 2014/2015
  Dyrektor szkoły:
 •  mgr Danuta Hołowicka

  Rada pedagogiczna:
 •  mgr Bożena Polar – wychowanie przedszkolne
 •  Ks. Franciszek Motyka – religia
 •  mgr Danuta Hołowicka – nauczanie zintegrowane, technika
 •  mgr Maria Pięta - nauczanie zintegrowane, przyroda
 •  mgr Barbara Piątkiewicz – nauczanie zintegrowane, przyroda
 •  mgr Bożena Jurkowska – język polski, plastyka, historia,  biblioteka
 •  mgr Agnieszka Surowiec-Kowalska – język angielski, muzyka
 •  mgr Roman Hołowicki – matematyka
 •  mgr Lidia Karp – wychowanie fizyczne
 •  mgr Agnieszka Mlicka - matematyka
 •  mgr Bogdan Hućko - informatyka