Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Dobryni


Rok szkolny 2019/2020
  Dyrektor szkoły:
 •   mgr Bożena Jurkowska

  Rada pedagogiczna:
 •   mgr Barbara Betlej – historia, wos
 •   mgr Agnieszka Czarnecka - logopedia
 •   mgr Tadeusz George – edukacja dla bezpieczeństwa
 •   mgr Danuta Hołowicka – edukacja wczesnoszkolna, technika, informatyka, wychowawca kl. II-III
 •   mgr Roman Hołowicki – matematyka, chemia
 •   mgr Bogusław Hućko - informatyka
 •   mgr Bożena Jurkowska – język polski, plastyka
 •   mgr Lidia Karp – wychowanie fizyczne
 •   mgr Barbara Kopa – wspomaganie rozwoju ucznia w kl. 0
 •   mgr Karolina Kosiba – język angielski, język niemiecki, wychowawca kl. VI-VII
 •   mgr Monika Kozek – wspomaganie rozwoju ucznia w kl. 0
 •   ks. mgr Marek Marchut – religia
 •   mgr Iwona Mikoś - fizyka
 •   mgr Małgorzata Mlicka – matematyka
 •   mgr Bożena Młocek – język angielski
 •   mgr Urszula Opałka – muzyka, chór szkolny, rewalidacja
 •   mgr Barbara Piątkiewicz – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, biologia, wychowawca kl. I
 •   mgr Maria Pięta - edukacja wczesnoszkolna, przyroda, wychowawca kl.V
 •   mgr Żaneta Pitrus – język polski, historia, doradztwo zawodowe, wychowawca kl. IV
 •   mgr Bożena Polar – wychowanie przedszkolne, wychowawca kl. 0
 •   mgr Agnieszka Surowiec-Kowalska – język angielski
 •   mgr Bożena Polar – wychowanie przedszkolne, wychowawca kl. 0

 • Rok szkolny 2018/2019
   Dyrektor szkoły:
  •   mgr Bożena Jurkowska

   Rada pedagogiczna:
  •   mgr Barbara Betlej – historia, wos
  •   mgr Tadeusz George – edukacja dla bezpieczeństwa
  •   mgr Marta Gomuła – wychowanie przedszkolne, wychowawca kl. 0
  •   mgr Danuta Hołowicka – edukacja wczesnoszkolna, technika, informatyka, wychowawca kl. II-III
  •   mgr Roman Hołowicki – matematyka, informatyka, chemia
  •   mgr Bożena Jurkowska – język polski, plastyka
  •   mgr Elżbieta Kalisz Niemiec – wspomaganie rozwoju ucznia, rewalidacja
  •   mgr Lidia Karp – wychowanie fizyczne
  •   mgr Karolina Kosiba – język angielski, język niemiecki
  •   ks. mgr Marek Marchut – religia
  •   mgr Małgorzata Mlicka – matematyka
  •   mgr Urszula Opałka - muzyka
  •   mgr Barbara Piątkiewicz – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, biologia, wychowawca kl. I
  •   mgr Maria Pięta - edukacja wczesnoszkolna, przyroda, wychowawca kl. IV-V
  •   mgr Żaneta Pitrus – język polski, historia, wychowawca kl. VIII
  •   mgr Marta Ryczak – logopedia
  •   mgr Katarzyna Pyzik – doradztwo zawodowe
  •   mgr Maria Spisak - fizyka
  •   mgr Agnieszka Surowiec-Kowalska – język angielski
  •   mgr Elżbieta Wolanin – geografia, biblioteka, wychowawca kl. VI-VII

  Rok szkolny 2017/2018
   Dyrektor szkoły:
  •   mgr Bożena Jurkowska

   Rada pedagogiczna:
  •   mgr Barbara Betlej – historia
  •   mgr Danuta Hołowicka – nauczanie zintegrowane, technika, informatyka
  •   mgr Roman Hołowicki – matematyka, informatyka, chemia
  •   mgr Bożena Jurkowska – język polski, plastyka
  •   mgr Lidia Karp – wychowanie fizyczne
  •   mgr Karolina Kosiba – język angielski, język niemiecki
  •   ks. mgr Marek Marchut – religia
  •   mgr Iwona Mikoś – fizyka
  •   mgr Barbara Piątkiewicz – nauczanie zintegrowane, biologia
  •   mgr Maria Pięta – nauczanie zintegrowane, przyroda
  •   mgr Żaneta Pitrus – język polski
  •   mgr Bożena Polar – wychowanie przedszkolne
  •   mgr Agnieszka Surowiec-Kowalska – język angielski, muzyka
  •   mgr Agnieszka Śliwa – doradztwo zawodowe
  •   mgr Elżbieta Wolanin – geografia, biblioteka
  •   Małgorzata Bolek - asystent nauczyciela w klasie II

  Rok szkolny 2016/2017
   Dyrektor szkoły:
  •   mgr Danuta Hołowicka

   Rada pedagogiczna:
  •  mgr Bożena Polar – wychowanie przedszkolne
  •  ks. mgr Marek Marchut – religia
  •  mgr Danuta Hołowicka – nauczanie zintegrowane, technika
  •  mgr Maria Pięta – nauczanie zintegrowane, przyroda
  •  mgr Barbara Piątkiewicz – nauczanie zintegrowane, przyroda
  •  mgr Bożena Jurkowska – język polski, historia i społeczeństwo, plastyka, biblioteka
  •  mgr Agnieszka Surowiec-Kowalska – język angielski
  •  mgr Roman Hołowicki – matematyka, informatyka
  •  mgr Lidia Karp – wychowanie fizyczne
  •  mgr Agnieszka Czarnecka – muzyka

  Rok szkolny 2015/2016
   Dyrektor szkoły:
  •   mgr Danuta Hołowicka

   Rada pedagogiczna:
  •  mgr Marta Gomuła – wychowanie przedszkolne
  •  Ks. Ryszard Kołodziej – religia
  •  mgr Danuta Hołowicka – nauczanie zintegrowane, technika
  •  mgr Maria Pięta - nauczanie zintegrowane, przyroda
  •  mgr Barbara Piątkiewicz – nauczanie zintegrowane, przyroda
  •  mgr Bożena Jurkowska – język polski, plastyka, biblioteka
  •  mgr Agnieszka Surowiec-Kowalska – język angielski
  •  mgr Roman Hołowicki – matematyka, informatyka
  •  mgr Lidia Karp – wychowanie fizyczne
  • oraz nauczyciele z SP Cieklin uzupełniający etat:

  •  mgr Ewa Stusowska – historia
  •  mgr Agnieszka Czarnecka – muzyka

  Rok szkolny 2014/2015
   Dyrektor szkoły:
  •  mgr Danuta Hołowicka

   Rada pedagogiczna:
  •  mgr Bożena Polar – wychowanie przedszkolne
  •  Ks. Franciszek Motyka – religia
  •  mgr Danuta Hołowicka – nauczanie zintegrowane, technika
  •  mgr Maria Pięta - nauczanie zintegrowane, przyroda
  •  mgr Barbara Piątkiewicz – nauczanie zintegrowane, przyroda
  •  mgr Bożena Jurkowska – język polski, plastyka, historia,  biblioteka
  •  mgr Agnieszka Surowiec-Kowalska – język angielski, muzyka
  •  mgr Roman Hołowicki – matematyka
  •  mgr Lidia Karp – wychowanie fizyczne
  •  mgr Agnieszka Mlicka - matematyka
  •  mgr Bogdan Hućko - informatyka