Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Dobryni w roku szkolnym 2017/2018


  •  Pani Dorota Sroka–Lewosz - przewodnicząca
  •  Pani Dorota Sroka - zastępca przewodniczącej
  •  Pani Alicja Budziak - sekretarz
  •  Pani Jadwiga Rusyniak - skarbnik
  •  Pani Bożena Jędryczka - członek RR