Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Dobryni w roku szkolnym 2018/2019


  •  Pani Dorota Sroka–Lewosz - przewodnicząca
  •  Pani Alicja Budziak - zastępca przewodniczącej
  •  Pani Renata Maczuga - sekretarz
  •  Pani Jadwiga Rusyniak - skarbnik
  •  Pani Maria Maczuga - członek RR