Samorząd uczniowski 2018/2019


  •  Magdalena Kuczaj – przewodnicząca
  •  Patryk Kamiński – zastępca przewodniczącego
  •  Wiktoria Budziak - sekretarz
  •  Karol Michalik – skarbnik

Opiekunem Samorządu Szkolnego jest pani Karolina Kosiba


samorząd uczniowski sp dobrynia