Program "Nauka prosta sztuka"

programy unijne sp dobrynia

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie oraz nauczyciele z naszej szkoły, biorą udział w projekcie "Nauka prosta sztuka". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest prowadzony przez trenerów z Instytutu Badawczo-Szkoleniowego z Rzeszowa.

programy unijne sp dobrynia

Celem projektu jest zwiększenie efektywności nauki uczniów ze szkół podstawowych województwa podkarpackiego, poprzez wprowadzenie do nauki w warunkach szkolnych innowacyjnych metod nauczania. W ramach udziału w projekcie uczniowie zostali objęci, takimi formami wsparcia, jak:
1. Kurs szybkiego czytania - 8 spotkań po 2 godz. w każdej grupie (zajęcia realizowane od września 2014 do grudnia 2014)
2. Kurs żonglerki z elementami psychologii , motywacji, osiągania sukcesu i pracy z porażkami - 6 spotkań po 2 godz. w każdej grupie (zajęcia realizowane od września 2014 do grudnia 2014)
3. Opracowanie indywidualnych programów rozwojowych - badanie predyspozycji uczniów przed realizacją warsztatów - 2 godz. dla każdego ucznia (zajęcia realizowane od września 2014 do grudnia 2014). W nowym roku 2015, odbędą się:
4. Warsztaty Efektywnej Nauki - 15 spotkań po 2 godz. w każdej grupie (zajęcia realizowane od stycznia 2015 do maja 2015)
5. Opracowanie indywidualnych programów rozwojowych - badanie predyspozycji uczniów po zakończeniu warsztatów - 2 godz. dla każdego ucznia (zajęcia realizowane od stycznia 2015 do maja 2015).

Warsztaty Efektywnej Nauki - to warsztaty twórczego myślenia i pracy zespołowej. Podczas zajęć uczniowie mogą doświadczyć radości płynącej z nauki, co więcej uczą się jak sami mogą się uczyć w sposób przyjemny, a przez to bardziej efektywny. Cykliczne spotkania mają na celu pomóc każdemu uczniowi odkryć swój własny, lepszy "sposób na naukę".

programy edukacyjne sp dobrynia

W ramach projektu szkoła zostanie doposażona w zakup materiałów i sprzętu do wdrożenia Warsztatów Efektywnej Nauki: m.in. piłki do skakania, maty gimnastyczne, tablica flipchart, chusty Klanza, piłki do żonglowania, chusty do żonglowania i zestaw do gimnastyki mózgu (TV, konsola x- box kinet, gra dr Kawashima).

Zajęcia w naszej szkole prowadzi Tomasz Fortuna. Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.naukaprostasztuka.eu/


programy unijne sp dobrynia programy unijne sp dobrynia programy unijne sp dobrynia programy unijne sp dobrynia programy unijne sp dobrynia programy unijne sp dobrynia programy unijne sp dobrynia programy unijne sp dobrynia programy unijne sp dobrynia programy unijne sp dobrynia programy unijne sp dobrynia programy unijne sp dobrynia

fot. Bożena Jurkowska