ติดต่อเรา

ผลิต ออกแบบโรงงาน แคลเซียมไฮโปคลอไรต์

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

6.2 การเก็บตัวอย่างแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ เพื่อทดสอบคุณภาพวิธีชักตัวอย่างแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ ต้องชักตัวอย่างตาม มอก. 225-2542

Calcium hypochlorite

ข้อมูลจากฐานข้อมูลโรคที่เกิดจากการทำงานและสารเคมี Calcium hypochlorite โรคที่เกี่ยวข้อง : - กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง : กระบวนการเกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ, การใช้สารฆ่าเชื้อ, ... ค่าเฝ้าระวัง : Skin Designation (ACGIH) : not evaluated [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม] ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นสารเคมี ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารนี้

Calcium hypochlorite

1. แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (calcium hypochlorite) ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน ...

"คลอรีน" ประโยชน์และการใช้งาน - Marumo Super Clean Agent

คลอรีนที่มาในรูปแบบของแข็ง ได้แก่ แคลเซียมไฮโปคลอไรท์, โซเดียมไดคลอโร ไอโซไซยานูเรท (DCCNa) และไตรคลอโรไอโซไซยานูริค แอซิด ...

แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ - thetruthoninvesting

แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (ความบริสุทธิ์ 65-70%) เป็นสารเคมีบำบัดน้ำและเป็นผลิตภัณฑ์หลักของเรา เราผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่โรงงานของเราและสามารถ ...

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

โดยคำนวณจากราคาสารต่อปริมาณที่ตกลงซื้อขายกันหรือผู้ขายต้องชดเชยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ ในปริมาณที่คำนวณแล้วให้ได้ ...

คลอรีนน้ำ 10%, คลอรีนผง 65%

2.1 แคลเซียมไฮโปรคลอไรต์ (Calcium hypochlorite) เป็นผงสีขาว ละลายน้ำได้ดีมีสูตรทางเคมี คือ Ca(OCl) 2 มักจะผลิตให้มีความเข้มข้นระหว่าง 60-70% โดย ...

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์พื้นฐาน ...

แคลเซียมไฮโปคลอไรต์65% สารส้มขุ่นก้อน อ่านรายละเอียด สารส้มขุ่นผง อ่านรายละเอียด สารส้มใสก้อน อ่านรายละเอียด สารส้มใสผง อ่านรายละเอียด สารส้มน้ำ8% อ่านรายละเอียด กรดซัลฟิวริก 98% อ่านรายละเอียด กรดซัลฟิวริก 70% อ่านรายละเอียด กรดซัลฟิวริก 50% อ่านรายละเอียด กรดซัลฟิวริก 35% อ่านรายละเอียด กำมะถันเกล็ด อ่านรายละเอียด แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ 65%

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

ปริมาณสุทธิบรรจุหน่วยละ 1,000 กิโลกรัม ในภาชนะที่ฝาปิดสนิทที่ทำด้วยพอลิเอทีลีน หรือวัสดุอื่นใดที่ไม่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 4.4 การทำเครื่องหมายและฉลาก ภาชนะคลอรีนน้ำ 10% ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน ดังนี้ ชื่อ ชนิด ชั้นคุณภาพ อะเวละเบิลคลอรีน เป็นร้อยละโดยน้ำหนัก

สูตร Hypochlorous Acid (HClO) คุณสมบัติและการใช้งาน

HOCl ทำปฏิกิริยากับเบสเพื่อสร้างเกลือที่เรียกว่าไฮโปคลอไรต์ ตัวอย่างเช่นโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaOCl) ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในสารฟอกขาวนั้นเกิดจากการทำปฏิกิริยากรดไฮโปคลอรัสกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ (ราชสมาคมเคมีปี 2558). HOCl + NaOH → NaOCl + H2O กรดไฮโปคลอรัสทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของสารอินทรีย์และชีวโมเลกุลต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย.

Calcium hypochlorite / แคลเซียมไฮโพคลอไรต์ - Food Wiki | Food ...

แคลเซียมไฮโพคลอไรต์ (calcium hypochlorite ) มีสูตรโมเลกุลคือ CaCl 2 O 2 เป็นสารประกอบคลอรีน (c hlorine) ที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ใช้สำหรับ ...

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ชื่อผลิตภัณฑ์ สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (คลอรีนที่แอคทีฟ 6-14%) เลขลงทะเบียน REACH ผลิตภัณฑ์คือผลิตภัณฑ์ส าเร็จ เลขลงทะเบียน REACH ...

Law and Regulation

เอนไซม์ (enzyme) หมายถึง โปรตีนกลุ่มหนึ่งที่ได้จากพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ ซึ่งน ามาใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร เช่น การเตรียม ...

รายการสินค้าสารเคมีผลิตโดยองค์การค้าของ สกสค

36 2009100000376 แคลเซียมออกไซด์(Calcium oxide) 250 g. CaO 50.00 37 2009100000390 แคลเซียมไฮดรอกไซด์(Calcium hydroxide) 250 g. Ca(OH) 2 50.00 38 2009100006538 แคลเซียมไฮโปคลอไรด์(Calcium hypochlorite) 450 g. CaCl 2 O 2 140.00

Calcium hypochlorite / แคลเซียมไฮโพคลอไรต์ - Food Wiki | Food ...

แคลเซียมไฮโพคลอไรต์ (calcium hypochlorite ) มีสูตรโมเลกุลคือ CaCl2O2 เป็นสารประกอบคลอรีน (c hlorine) ที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ใช้สำหรับฆ่าเชื้อวัตถุดิบและฆ่าเชื้อน้ำที่ใช้ในกระบวนการ เช่น น้ำหล่อเย็น น้ำที่ละลายวัตถุดิบที่ผ่านการแช่เยือกแข็ง ( thawing) มีชนิดที่เป็นผง หรืออัดเป็นเม็ด ความเข้มข้นของคลอรีนออกฤทธิ์ (active …

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์พื้นฐาน ...

about us. เกี่ยวกับเรา. บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2517 เป็นโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ iso 9001 และจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ...

"ENcase" เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ – ENTEC

การผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง ENcase ใช้วัตถุดิบตั้งต้นคือเกลือแกง 1 กิโลกรัมและน้ำ ซึ่งเครื่องสามารถผลิตกรดไฮโปคลอรัสและโซดาไฟได้ในปริมาณเท่ากันโดยมีอัตราการผลิตที่ 15 ลิตรต่อชั่วโมง กรดไฮโปคลอรัสที่ผลิตได้จัดเป็นหัวเชื้อ เนื่องจากมีระดับความเข้มข้นของคลอรีนทั้งหมดค่อนข้างสูงคือมากกว่า 400 ppm มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 4-6 และค่า …

เกี่ยวกับเรา

คลอรีนน้ำ คลอรีนผง (โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 10% แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ 65% ไตรคลอโรไอโซไซยานูริก แอซิด 90%) สำหรับผลิตน้ำประปา สระว่ายน้ำ ...

เกี่ยวกับเรา

ปูนขาว (แคลเซียม ไฮดรอกไซด์) กลุ่มเคมีพื้นฐานทั่วไป กรดกำมะถัน (กรดซัลฟิวริก) ฟอกหนัง เตรียมผิวชุบโลหะ, กรดมะนาว (ซิตริก แอซิด), กรดมด (ฟอร์มิค แอซิด), กรดฟอสฟอริค, กรดดินประสิว (กรดไนตริก), กรดเกลือ (ไฮโดรคลอริค), กรดบอริค, บอแรค ดีเกลือ (โซเดียมซัลเฟต) ใช้ในอุตสาหกรรมฟอกย้อม แก้ว โซเดียมเมต้าไบซัลไฟต์, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ฟอกสี ฟอกขาว ฟอร์มาลีน

ชุดทดสอบไฮโปคลอไรต์

ชุดทดสอบไฮโปคลอไรต์ (สารฟอกขาวกลุ่มคลอรีน) ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ (แคลเซียมไฮโปคลอไรต์) 1 มิลลิกรัม / กิโลกรัม (1ppm)