ติดต่อเรา

องค์กรบด

เขียน Job Description (คำบรรยายลักษณะงาน) อย่างไรให้ดีและ ...

Job Description (JD) หรือ คำบรรยายลักษณะงาน นี้เปรียบเสมือนหางเสือเรือที่จะนำพาเรือไปถูกทิศไม่หลงทาง หากองค์กรใดใส่ใจ Job Description เป็นอย่างดี ปัญหาต่างๆ ใน ...

วัฒนธรรมองค์กรคืออะไร? วัฒนธรรมองค์กรที่ดีมีอะไรบ้างนะ ...

1.3 ความสำคัญของการการจัดการ. การจัดการมีผลต่อความสำเร็จขององค์กร แม้จะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่สามารถวัดและ ...

1.3 ความสำคัญของการการจัดการ - หลักการจัดการ

1.3 ความสำคัญของการการจัดการ. การจัดการมีผลต่อความสำเร็จขององค์กร แม้จะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่สามารถวัดและ ...

5 ช่องทางถูก เจอคนที่เก่ง ได้คนที่ใช่!

Banner vector created by vectorpouch - หากเราเข้าใจว่าช่องทางการหาบุคลากรที่สำคัญหลักๆ มีอะไรบ้าง แต่ละช่องทางโดดเด่นด้านไหนและมีข้อจำกัด ...

6 ตําแหน่งในบริษัท ที่สำคัญ! มีบทบาทต่อ โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร คือ แผนภาพของบริษัท อธิบายถึงหน้าที่ ตำแหน่งในบริษัท ของพนักงานในตำแหน่งต่างๆในองค์กร และ ขั้นตอน วิธีการติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงการตัดสินใจ การทำงานร่วมกันในองค์กร ( โครงสร้างองค์กร ภาษาอังกฤษ " Organization Structure ") บทบาทการทำงาน

พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553.pdf

มาตรา ๗ องค กรอัยการประกอบด วย ก.อ. อัยการสูงสุด และพนักงานอัยการอื่นโดยมี สํานักงานอัยการสูงสุดเป นหน วยธุรการ

บทที่ 6 บุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ

ระหว่างโรงเรียนกับองค์กรอื่นด้วย ประกฤติ พูลพัฒน์ (2546) ได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ

5 ช่องทางถูก เจอคนที่เก่ง ได้คนที่ใช่!

อีกทั้งองค์กรอาจต้องคิดกลยุทธ์ออกแบบโปรแกรมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานลงมือลงแรงช่วยหา เช่น ผู้ที่แนะนำได้สำเร็จรับรางวัลพิเศษ/เงินรายได้เพิ่ม ซึ่งก็ต้องอาศัยทรัพยากรและความคิดสร้างสรรค์ไม่น้อย 5. Corporate Website Back to basic! ออกไปค้นหาบุคลากรข้างนอกมานาน ถึงเวลากลับสู่พื้นฐานที่สุดนั่นก็คือเว็บไซต์ของบริษัทเราเอง

พระราชกำหนด - วิกิพีเดีย

พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) หรือ รัฐกำหนด (อังกฤษ: emergency decree) หมายถึง กฎหมายรูปแบบหนึ่งซึ่งประมุขแห่งรัฐตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของคณะ ...

วัฒนธรรมองค์กรคืออะไร? วัฒนธรรมองค์กรที่ดีมีอะไรบ้างนะ ...

สิ่งสุดท้ายคือ การฝึกพนักงาน บริษัทส่วนมากจะแบ่งเวลามาส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาส่วนวัฒนธรรมองค์กร เช่นการทำ business outing หรือกินเลี้ยง team dinner เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากเราต้องการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีระบบจริงๆ เราก็ควรรวมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเข้าไปในระบบการจ้างพนักงาน ระบบการอบรมพนักงาน และ ระบบการเลื่อนขั้นพนักงานด้วย

อักษรย่อกระทรวงและหน่วยงานอิสระต่าง ๆ ของไทย | Wordy Guru

วันนี้เราจึงได้รวบรวมอักษรย่อและชื่อเต็มของกระทรวงและหน่วยงานอิสระต่าง ๆ ของไทยมาให้ได้เรียนรู้พร้อมจดจำไปใช้ในครั้ง ...

การบินไทยโครงสร้างใหม่ ประกาศโครงสร้างใหม่ มีผล 1พ.ค. 64 เช็ค ...

บริษัทได้จัดโครงสร้างองค์กรที่เป็นแบบรวมศูนย์สำหรับงานเกี่ยวกับการเงินบัญชี การบริหารงานบุคคล การจัดซื้อ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงานและเป็นการใช้ข้อมูลร่วมกัน ส่งผลให้โครงสร้างองค์กรมีความกระชับและมีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งลดจำนวนผู้บริหารลงจาก 740 อัตรา เหลือประมาณ 500 อัตรา อีกทั้งลดขั้นตอนการบังคับบัญชา จากเดิม 8 …

วัฒนธรรมองค์กรคืออะไร? วัฒนธรรมองค์กรที่ดีมีอะไรบ้างนะ ...

วัฒนธรรมองค์กรที่ดีมีอะไรบ้างนะ? 'วัฒนธรรมองค์กร' คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจที่เหนือกว่าเงินหมุน และกลยุทธ์ ...

2.1 ความหมายขององค์กร - หลักการจัดการ

องค์กร แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ องค์กรของรัฐ องค์กรธุรกิจ องค์กรรัฐวิสาหกิจ และองค์กรอาสาสมัคร 1. องค์กรภาครัฐ องค์กรภาครัฐเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการแก่ประชาชน...

DIGI

1. เริ่มต้นที่คนในองค์กร. การเกิด Digital Transformation เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่เกิดขึ้นในระดับที่ใหญ่มาก ซึ่งการที่จะเกิดความ ...