ติดต่อเรา

รอยพระพุทธบาทในแผนการสร้างทราย

ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท สระบุรี 2566 วัดพระพุทธบาท เที่ยว ...

หาดทรายในลำน้ำนัมมทานที เขาสุวรรณบรรพต และสำหรับ รอยพระพุทธบาท สระบุรี นั้น ก็เป็นรอยพระพุทธบาท ที่ประทับบนแผ่นหินเหนือไหล่ เขาสุวรรณบรรพต หรือ เขาสัจจพันธคีรี ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่สำคัญของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งนั่นเอง ประวัติ ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท Good luck images / Shutterstock.com

รอยพระพุทธบาท วัดเขาดีสลัก - ตะลอนเที่ยวดอทคอม

วัดเขาดีสลัก: กราบรอยพระพุทธบาท สมัยทวารวดี ที่เชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมสักการะพ่อปู่ ...

รอยพระพุทธบาท ทำไมใหญ่จังครับ ? - Pantip

รอยพระพุทธบาท ทำไมใหญ่จังครับ ข้างซ้ายอยู่ สระบุรี ข้างขวา ...

ค้นพบรอยพระพุทธบาทคู่แห่งใหม่ที่บุรีรัมย์

ละหานทราย เมื่อเดินทางไปสำรวจพบว่าเส้นทางที่จะขึ้นไปยังรอยพระพุทธบาทดังกล่าวเป็นเขตชายแดนที่ยังคงมีกับระเบิดอยู่ทั่วไป ต้องให้เจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้นำทางเข้าไปเท่านั้น มูลนิธิฯ จึงติดต่อและได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก ร.อ. อุทิศ สุขมาก ผู้บัญชาการกองร้อยทหารพรานที่ ๒๖๐๑ ที่นำคณะของเราขึ้นไปสำรวจยังสถานที่แห่งนั้นด้วยตนเอง

สาธุ!! ตำนาน "รอยพระพุทธบาท ๕ แห่ง" รอยประทับที่พระพุทธเจ้า ...

รอยพระพุทธบาททั้ง ๕ แห่ง. ในอินเดียโบราณความเชื่อเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทปรากฏอยู่ในทุกศาสนา ไม่ว่าในศาสนาพราหมณ์ เชน และพุทธ สำหรับพุทธ ...

ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

รอยพระพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง ของประเทศ ตามคติอินเดียถือเป็นอุทเทสิกเจดีย์อย่างหนึ่งมาแต่โบราณ ภายหลังพุทธกาลไม่นานัก โดยสร้างขึ้นเพื่ออุทิศต่อพระพุทธเจ้า เป็นของนับถือแทน พระพุทธรูป (สมัยก่อนชาวชมพูทวีป ไม่นิยมสร้างรูปเคารพ เพราะเป็นการไม่เคารพ เหมือนเป็นการดูหมิ่น ภายหลังพระเจ้ามิลินท์ หรือ เมนันเดอร์ …

ความเชื่อ ตำนานเรื่องรอยพระพุทธบาททั้ง 5 แห่ง ตามพระไตรปิฎก ...

"ในเขตเชียงใหม่นี้ ยังมีพระบาทสี่รอยอยู่ในเขตอำเภอแม่ริม แต่ว่าลึกเข้าไปในภูเขา หลวงปู่ผู้เทศน์ไปดูแล้วไปกราบไหว้ มันเป็นก้อนหินก้อนใหญ่ เป็นก้อนสี่เหลี่ยมขึ้นไปอยู่ข้างริมแม่น้ำ พระพุทธเจ้ากกุสันโธ ได้มาตรัสรู้ในโลก ท่านก็มาเหยียบรอยพระพุทธบาทไว้ในยอดหินก้อนนั้น ยาวขนาด 12 ศอก เมื่อหมดศาสนาพระพุทธเจ้ากกุสันโธแล้ว พระพุทธเจ้าโกนาคมโน …

อยากสมหวังอัศจรรย์ไปที่นี่! ขึ้นดอยไหว้ 5 รอยพระพุทธบาทต้องไป

รอยพระพุทธบาท ที่สร้างกระแส ใครจะไปไหว้รอยพระพุทธบาทที่นี่ ต้องเดินทางไปที่หมู่ 7 บ้านทุ่งทอง ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เมื่อถึงวัดแล้วต้องนั่งรถขึ้นเขาไปประมาณ 3 กม. เดินเท้าต่อไปอีก 1 กม.

1 ใน 5 ตำนาน รอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดพระพุทธบาท

• รอยพระพุทธบาท ขนาดกว้าง 21 นิ้ว ยาว 60 นิ้ว ลึก 11 นิ้ว มีทองคำปิดหุ้มอยู่โดยตลอด มีศิลาก่อเป็นขอบไว้ เป็นรูปบัวคว่ำบัวหงาย หุ้มทองคำประดับเพชรพลอย และมีมณฑปน้อยสร้างด้วยไม้แกะสลักลวดลายวิจิตร ปิดทองประดับกระจกสี สวมรอยพระพุทธบาทไว้อีกชั้นหนึ่ง

วัดพระพุทธบาท สระบุรี

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาทห่างจากตัวเมืองจังหวัดประมาณ 28 กิโลเมตร มีทางเลี้ยวซ้ายก่อนถึงอำเภอพระพุทธบาทเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ 2167 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ปูชนียสถานที่สำคัญคือ " รอยพระพุทธบาทที่ ประทับไว้บนแผ่นดินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต …

วัดพระพุทธบาท สระบุรี ไหว้พระใกล้กรุงเทพ สักการะรอยพระพุทธบาท ...

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร สระบุรี. ที่นี่ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท ห่างจากตัวจังหวัดสระบุรีไปประมาณ 28 กม. ...

พระพุทธบาท - วิกิพีเดีย

พระพุทธบาท คือรอยประทับพระบาทของ พระโคตมพุทธเจ้า อาจเป็นรอยหนึ่งข้างหรือทั้งสองข้าง พระพุทธบาทมีสองรูปแบบ คือ เป็นรอยประทับตามธรรมชาติ เช่นพบในหิน และอีกประเภทคือ พระพุทธบาทที่สร้างขึ้นมา [1] พระพุทธบาทตามธรรมชาตินั้นจริง ๆ แล้วไม่ใช่รอยประทับพระบาทที่แท้จริงของพระโคตมพุทธเจ้า แต่เป็นการจำลองหรือเป็นรูปแทน อาจถือได้ว่าเป็น เจดีย์ (พระธาตุเจดีย์) …

ฐานข้อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย - Rituals, Ceremonies and ...

เมื่อพระเจ้าทรงธรรมเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรก็ทรงโสมนัสอย่างยิ่ง และโปรดฯ ให้สร้างมหาเจดีย์สถาน มีมณฑปสวมรอยพระพุทธบาท มีสังฆารามของพระภิกษุสงฆ์ที่จะคอยดูแลพระพุทธบาท โปรดฯ ให้สร้างพระราชนิเวศน์ที่เชิงเขาพระพุทธบาทแห่งหนึ่งที่ท่าเจ้าสนุก ริมลำน้ำสัก สำหรับประทับเวลาเสด็จไปบูชา โปรดฯ ให้ฝรั่งฮอลันดาทำถนนจากท่าเรือขึ้นไปจนถึงเขาสุวรรณบรรพต …

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร - วิกิพีเดีย

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับมายังราชธานี จึงทรงสถาปนายกที่พระพุทธบาทขึ้นเป็นเจดียสถานเป็นการสำคัญ โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง พระมณฑป ยอดเดี่ยวสวมรอยพระพุทธบาทกำหนดเป็นพุทธเจดีย์ และสร้างอารามวัตถุอื่นๆ เช่น พระอุโบสถ พระวิหาร ให้เป็นที่สำหรับพระภิกษุอยู่แรม เพื่อทำการบริบาลพระพุทธบาท ทรงพระราชศรัทธาอุทิศเนื้อที่โยชน์หนึ่ง …

1 ใน 5 ตำนาน รอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ ณ ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จ ...

ความเชื่อ ตำนานเรื่องรอยพระพุทธบาททั้ง 5 แห่ง ตามพระไตรปิฎก ...

จากเรื่องราวทั้งหมดตามความเชื่อต่างๆ ที่รวบรวมมานี้ จึงปรากฏเรื่องราวของรอยพระพุทธบาทที่ได้รับความเชื่อถือของชาวพุทธ ...

รอยพระบาท..สี่รอย พลังลี้ลับชาวลับแล

หลังจากที่มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้น...รอยพระพุทธบาทได้กลายเป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงความเป็นดินแดนสิริมงคล ซึ่งก็คือดินแดนที่พระพุทธองค์ได้เสด็จดำเนินไปถึง เกี่ยวเนื่องกับความศรัทธาที่เชื่อว่า...กฎแห่งกรรมมีจริง นรกสวรรค์ บุญบาปมีจริง...จึงไม่กล้าทำกรรมชั่ว การบูชารอยพระพุทธบาทตามคติความเชื่อคือ "รอยพระพุทธบาท" …

วัดพระพุทธบาทสี่รอย - วิกิพีเดีย

วัดพระพุทธบาทสี่รอยตั้งอยู่บนระดับความสูงประมาณ 1,200 เมตร เป็นภูเขาลาดชัน บางแห่งมีโค้ง และสูงในระดับ 45 องศา วัดมีอุโบสถทรง ...

รอยพระพุทธบาทที่...วัดเขาดีสลัก อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

รอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก ตั้งอยู่บนเขาดีสลัก ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ห่างจากเมืองโบราณอู่ทองไปทางทิศตะวันตกเฉียง ...

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร - วิกิพีเดีย

แก้ไข. ดูประวัติ. พระธาตุเชิงชุม. วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ริม หนองหาร ถนนเจริญเมือง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด ...

1 ใน 5 ตำนาน รอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ ณ ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม แห่ง ...

รอยพระพุทธบาทจากวัดเขาพระบาทใหญ่

---การสร้างรอยพระพุทธบาทไว้บนเขาสุมนกูฏของพระมหาธรรมราชาลิไทเป็นการจำลองมาทั้งลักษณะรูปแบบของรอยพระพุทธบาท และชื่อเขาที่ประดิษฐานรอย ...