ติดต่อเรา

ลักษณนามทองคำ

ลักษณนาม (๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐) - สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

คำลักษณนามในภาษาไทยต้องสอดคล้องกับคำนาม เมื่อใช้คำนามว่า คนเช่น คนไทย คนดี คนอ้วน คนตาย. ลักษณนามต้องเป็นคำว่า คนเช่น คนดีคนหนึ่ง. คนอ้วน ๓ คน. คนตาย ๒ คน. ถ้าคำนามเป็น ศพ ร่าง ซาก ลักษณนามก็จะเปลี่ยนไปตามคำนามนั้น ๆ เช่น ศพ๒ ศพ. ร่าง๓ ร่าง. ซากสัตว์ ๓ ซาก. การใช้ว่า คนตาย ๓ ศพจึงไม่ถูกต้อง ต้องใช้ว่า คนตาย ๓ คนมีศพ๓ ศพจึงจะถูก

คำนามคืออะไร - ชนิดของคำนาม - ตัวอย่างคำนาม

ลักษณนาม คือ คำนามที่ทำหน้าที่ บอกลักษณะ ของคน สัตว์ และสิ่งของที่รวมกันอยู่เป็นหมวด เป็นหมู่ เป็นพวก เพื่อให้แสดงลักษณะ ขนาด หรือการประมาณของนามนั้น ๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ข้อสังเกต: คำสะกดที่ถูกต้อง คือ ลักษณนาม โดยมักมีการสะกดผิดเป็น ลักษณะนาม ตัวอย่างลักษณนาม เช่น เล่ม ลำ ตัว ฝูง สาย ต้น สาย คัน ฟอง ลูก ใบ ฯลฯ ประเทศไทยมีแม่น้ำที่สำคัญหลาย สาย

คำนามคืออะไร - ชนิดของคำนาม - ตัวอย่างคำนาม

คำนามคืออะไร. คำนาม คือ คำชนิดหนึ่งในไวยากรณ์ในภาษาไทย ที่ใช้สำหรับเรียกคน สัตว์ สิ่งของ สภาพ อาการ และลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือ ...

อย่าลืม 6 ลักษณะนาม คำ ลักษณะ กรรไกร เลื่อย | PaNGPoND

ลักษณะนามบอกหมวดหมู่ ยกตัวอย่างเช่น คนหรือสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นจำนวนมากและมีลักษณะเหมือนกัน ใช้ลักษณะนามคือคำว่า พวก หรือเหล่า หรือถ้าหากเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันอยู่รวมกันจะใช้ลักษณะนามว่า ฝูง นักบวชที่นับถือศาสนาเดียวกันหรือต่างกัน ใช้ลักษณะนามคือคำว่า นิกาย ทหาร หรือของที่วางรวมกัน อาทิเช่น อิฐ,หิน หรือทราย ใช้ลักษณะนามคือคำว่า กอง เป็นต้น

ลักษณนาม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน | TruePlookpanya

แต่ที่ไม่น่าจะทำก็คือ การนำคำนามที่มีลักษณนามมากกว่าหนึ่งคำมาตั้งเป็นคำถาม แล้วเลือกเอาคำใดคำหนึ่งมาเป็นคำตอบ ดังเช่น ...

แร่ทองคำ ลักษณะของแร่ทองคำ และ แร่ที่ใช้ผสมทองคำ

ทองคำ Gold (Au) คือ ธาตุเคมี ที่มีหมายเลขอะตอม 79 สัญลักษณ์คือ Au (มาจากภาษาละตินว่า aurum) ทองคำจัดอยู่ในกลุ่มธาติโลหะมีสกุลชนิดหนึ่ง ทองคำเป็นธาตุโลหะทรานซิชัน สีเหลืองทองมันวาวเนื้ออ่อนนุ่ม สามารถยึดและตีเป็นแผ่นได้ ทองคำไม่ทำปฎิกิริยากับสารเคมีส่วนใหญ่ ลักษณะของแร่ทองคำ

ลักษณนาม - สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

๒.๑ การกำหนดลักษณนามของคำนามที่มีหลายความหมาย ถ้าทุกความหมายมีลักษณนามเหมือนกันจะไม่ให้คำนิยามความหมายไว้ แต่ถ้ามี ...

แร่ทองคำ ลักษณะของแร่ทองคำ และ แร่ที่ใช้ผสมทองคำ

ทองคำ Gold (Au) คือ ธาตุเคมี ที่มีหมายเลขอะตอม 79 สัญลักษณ์คือ Au (มาจากภาษาละตินว่า aurum) ทองคำจัดอยู่ในกลุ่มธาติโลหะมีสกุลชนิดหนึ่ง ทองคำเป็นธาตุโลหะ ...

"คำลักษณนามของคำนา... - รวมพลคนสอบครูผู้ช่วย วิทยากร บัวแสงใส ...

"คำลักษณนามของคำนามที่ควรทราบ" กรรไกร - เล่ม กรอบรูป - กรอบ อัน กระจก - แผ่น กระจกเงา - บาน กระจาด - ใบ ลูก กระดิ่ง - ใบ ลูก กระถาง - ใบ ลูก กระบอกน้ำ - ใบ กริ่ง - อัน กริช - เล่ม กลอง - ใบ ลูก กล้องถ่ายรูป - กล้อง กลอน (ประตู หน้าต่าง)- ตัว กลักไม้ขีด - กลัก ก๊อก - ก๊อก กะลา - ซีก ใบ กังหัน - ตัว กันชน - อัน กำไล - ขอน วง กีตาร์ - ตัว แก้ว - ใบ

ทองคำ - วิกิพีเดีย

ทองคำ (อังกฤษ: gold) คือธาตุเคมีที่มีหมายเลขอะตอม 79 และสัญลักษณ์คือ Au (มาจากภาษาละตินว่า aurum) จัดอยู่ในกลุ่มธาตุ โลหะมีสกุลชนิดหนึ่ง ทองคำเป็นธาตุ ...

คำลักษณะนาม - ครูจงใจ

ลักษณะนามบอกจำนวนและมาตรา คู่ ของที่มีชุดละ ๒ สิ่ง เช่น รองเท้า ถุงเท้า ช้อนกับส้อม เชิงเทียน แจกัน โหล ของที่รวมกัน ๑๒ สิ่ง กุลี ผ้าห่อหนึ่งที่รวมกัน ๒๐ ผืน ชื่อมาตราต่างๆ เช่น ของที่ใช้วัด ตวง...

ลักษณนาม (๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐) - สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ลักษณนาม ในภาษาไทย เมื่อมีคำนาม มีคำบอกจำนวน เช่น ๓ ๔ ๕ หรือคำบอกกำหนด เช่น นี้ นั้น มาขยาย ต้องมีคำลักษณนามประกอบด้วย เช่น ...

ลักษณนาม - ภาษาไทยง่ายนิดเดียว

สิ่งของลักษณะแบน ๆ เช่น กระดาษ กระดาน กระเบื้อง อิฐ ใช้ลักษณนามว่า แผ่น สิ่งของที่มีรูปแบนกว้างใหญ่ เช่น ผ้า เสื่อ พรม ใช้ลักษณนามว่า ผืน สิ่งของทึบหนามีรูปร่างยาว เช่น เหล็ก ตะกั่ว ดินสอ...

บทเรียนที่6 - วิชาภาษาไทยของชลิตาป.4

๑.๔ นามบอกลักษณะ (ลักษณนาม ) คือ คำนามที่ใช้บอกลักษณะ สัณฐาน ชนิด จำนวน และหมวดหมู่ ของคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ โดยทั่วไปลักษณนามมักจะใช้ตามหลังคำคุณศัพท์ หรือตัวเลขที่บอกจำนวนเช่น ไข่เป็ด ๒...

โต๊ะ - วิกิพจนานุกรม

โต๊ะ ( คำลักษณนาม ใบ หรือ ลูก ) ภาชนะ มี เชิง สูง รูป คล้าย พาน มีพื้น ตื้น สำหรับวางหรือ ใส่ สิ่งของ มัก ทำด้วย โลหะ เช่น เงิน ทองคำ ทองเหลือง, โตก ก็ ว่า รากศัพท์ 3 [ แก้ไข] จาก ภาษามาเลเซีย tok ("ปู่, ตา"), ตัดมาจาก datuk ("ปู่, ตา") คำนาม [ แก้ไข] โต๊ะ บัณฑิต, นักปราชญ์ (อิสลาม) ผู้ รู้ คัมภีร์ อัลกุรอาน ซึ่ง เป็น พระ คัมภีร์ ของ ศาสนา อิสลาม

ลักษณนาม คำภาษาไทยที่หลายคนใช้ผิด | พลังจิต

สิ่งที่ถูกรัดรวมเป็นกลุ่ม เช่น ฟืน ใช้ลักษณนามว่า มัด. ตัวอย่างคำลักษณนามที่มักใช้ผิด. ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างลักษณนามที่ ...

ลักษณะนาม

ลักษณนาม คำนามที่ใช้บอกลักษณะของสามานยนามอีกทีหนึ่ง เช่นคำเรียกพระว่า 'รูป' เรียกสัตว์ว่า 'ตัว' เรียกเรือว่า 'ลำ ...

การศึกษาค าลักษณนามที่ใช้กับคนในภาษาจีน

อธิบายเป็นค าลักษณนามเอกพจน์ที่ปรากฏใน "ตารางการใช้ค านามกับค า ลักษณนาม:、" (He jie, 2008) ทั้งหมดจ านวน 5 ค า ดังนี้ 1.""

ลักษณนาม ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย - GotoKnow

คำนามที่ใช้ลักษณนามเฉพาะที่ควรจดจำ งาช้าง ใช้ลักษณนามว่า กิ่ง แคน ใช้ลักษณนามว่า เต้า หอยสังข์ ใช้ลักษณนามว่า ขอน แห อวน ใช้ลักษณนามว่า ปาก เลื่อย ใช้ลักษณนามว่า ปื้น แม่ชี ใช้ลักษณนามว่า คน สวน ใช้ลักษณนามว่า ขนัด ลูกคิด ใช้ลักษณนามว่า ราง รุ้งกินน้ำ ใช้ลักษณนามว่า ตัว ข้าวเม่าทอด ใช้ลักษณนามว่า แพ นาฬิกาแดด ใช้ลักษณนามว่า เรือน

ลักษณนาม

ลักษณนาม หน า ๑๑๖ – ๑๒๐. ต อไปนี้เป นคําลักษณนามที่แบ งเป นหมวดหมู โดยอาศัยเค าโครงที่พระยาอุปกิตศิลปสารได รวบรวมไว