ติดต่อเรา

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองหิน

กะเบอะดิน กลุ่มชาติพันธุ์และอนาคตผู้ลี้ภัยทางสิ่งแวดล้อม ...

โครงการเหมืองถ่านหินอมก๋อย จะเป็นอีกหนึ่งแห่งที่ร่วมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นกัน และในขณะเดียวกันวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังส่งผลกระทบต่อ ชนพื้นเมืองทั่วโลกราว 370 ล้านคน จากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลก ชนพื้นเมืองผู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้อยที่สุดแต่ต้องรับความเสี่ยงสูงสุด

เหมืองทองอัครา : คิงส์เกตระบุรัฐบาลอนุมัติประทานบัตรเหมืองแร่ ...

ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557 ลงนามในคำสั่งที่ 72/2559 เรื่องการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ ส่งผลให้เหมืองแร่ชาตรีต้องยุติการดำเนินงานตั้งแต่ปี...

» วิกฤตสีฟ้า (2) – น้ำกับความเสี่ยงในภาคธุรกิจ

ประเด็นสำคัญที่อุตสาหกรรมเหมืองแร่มักโดนต่อต้านคือความกังวลของชุมชนต่อน้ำปนเปื้อนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสกัดแร่ใน ...

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน กรณีเขตพื้นที่อุตสาหกรรม ...

โครงการเหมืองถ่านหินอมก๋อย จะเป็นอีกหนึ่งแห่งที่ร่วมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นกัน และในขณะเดียวกันวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังส่งผลกระทบต่อ ชนพื้นเมืองทั่วโลกราว 370 ล้านคน จากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลก ชนพื้นเมืองผู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้อยที่สุดแต่ต้องรับความเสี่ยงสูงสุด

เหมืองทองอัครา: เปิด 7 ข้อกังขาของภาคประชาชนกรณีรัฐบาลอนุญาต ...

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นภายหลังจากที่ บ.คิงส์เกตฯ เปิดเผยว่ารัฐบาลไทยอนุมัติประทานบัตรเหมืองแร่ 4 แปลง ปูทางสู่การเปิดเหมืองชาตรีอีกครั้ง...

บิทคอยน์: อะไรทำให้การขุดคริปโตเฟื่องฟูมากในคาซัคสถาน

ธุรกิจขุดคริปโตที่เกิดขึ้นมากมาย เช่นของโมลดีร์ทำให้คาซัคสถานเป็นแหล่งขุดบิทคอยน์ขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐฯ โดยปัจจุบันมีสัดส่วนราว 18%...

บทที่ 2 ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมิน จัดเก็บ ...

10 2.1.3 ความหมายของแร่หินอุตสาหกรรม แร่จะมีลักษณะเป็นสารที่มีเน้ือเดียวกัน เกิดได้ท้ังเป็นก้อนแร่เพียงชนิดเดียวหรือ

บิทคอยน์: อะไรทำให้การขุดคริปโตเฟื่องฟูมากในคาซัคสถาน

ความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม. แม้ธุรกิจการขุดเงินดิจิทัลที่กำลัง ...

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน กรณีเขตพื้นที่อุตสาหกรรม ...

ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากกระบวนการทำเหมือง มีความเสี่ยงจากกระบวนการทั้งการระเบิด ขุดเจาะ และการขนส่ง ด้วยพื้นที่โครงการอยู่ในบริเวณป่าที่เป็นเขตใกล้เคียงพื้นที่ทำกินและอยู่อาศัยของชาวบ้านในพื้นที่

บริการวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัยเพื่อคุ้มครองธุรกิจของคุณ ...

เราออกแบบแนวทางเพื่อจัดการกับความเสี่ยงภัย บนพื้นฐานจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ...

23 ปีมลพิษที่แม่เมาะ: ความยุติธรรมที่มิอาจยุติความตาย | by ...

เข้าปีที่ 12 ของการต่อสู้ภายใต้กระบวนการยุติธรรม จึงได้มี ...

เกลือ - วิกิพีเดีย

เกลือ เป็นแร่ธาตุส่วนใหญ่ประกอบด้วย โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) สารประกอบ ในระดับสูงกว่า เกลือชนิดต่าง ๆ เกลือในธรรมชาติก่อตัวเป็นแร่ผลึกรู้จักกันว่า เกลือหิน หรือแฮไลต์ เกลือพบได้ในปริมาณมหาศาลใน ทะเล ซึ่งเป็นองค์ประกอบของแร่ที่สำคัญ ในมหาสมุทรมีแร่ธาตุ 35 กรัมต่อลิตร ความเค็ม 3.5% เกลือเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิต สัตว์ ความเค็มเป็น รสชาติพื้นฐานของมนุษย์ …

แหล่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมจิของญี่ปุ่นฯ - วิกิพีเดีย

แหล่งมรดกจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในยุคเมจิ: การถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า การต่อเรือและการทำเหมืองถ่านหิน ...

เหมืองถ่านหินและอนาคตแม่ทะหลัง Covid-19 - Greenpeace Thailand

แม่ทะปักหลักต้านเหมืองถ่านหิน. ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ ...

กะเบอะดิน กลุ่มชาติพันธุ์และอนาคตผู้ลี้ภัยทางสิ่งแวดล้อม ...

ผลการจำลองชี้ว่าหากมีการตั้งเหมืองถ่านหินในแถบหมู่บ้านกะเบอะดิน จะเกิดการฟุ้งกระจายของ PM2.5 และ PM10 ในบรรยากาศ ซึ่งจะทำให้ ...

บทที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับการประเมิน จัดเก็บ และยกเว้นค่าภาคหลวง ...

47 ด้านการกํากับดูแลการใช้หินของประเทศให้อยู่ภายใต้ ...