ติดต่อเรา

รายงานของบริษัทโครงสร้างการบิน

Bangkok Airways

กับธุรกิจการบินที่ครบวงจร. ด้วยโครงสร้างทางธุรกิจที่มากกว่าสายการบิน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("BA") จึงโดดเด่น และ ...

Bangkok Aviation Fuel Services

บริษัทขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยภายในปี 2050 BAFS Group ตั้ง ปณิฐาน ในการเติมเต็มโลกด้วยการ ...

โครงสร้างองค์กร | Bangkok Aviation Fuel Services

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท; นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี; จรรยาบรรณบริษัท; การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

การบินไทยโครงสร้างใหม่ ประกาศโครงสร้างใหม่ มีผล 1พ.ค. 64 เช็ค ...

การบินไทยโครงสร้างใหม่ มีผล 1 พ.ค.นี้. ที่ประชุมคณะผู้ทำงานแผนฟื้นฟูกิจการฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติกำหนดการ ...

การบินไทย : สำรวจผลการดำเนินงานรอบ 10 ปี กับ จำนวนทหาร-ตำรวจ ...

บีบีซีไทยตรวจสอบรายงานประจำปีของ บมจ. การบินไทย ระหว่างปี 2553 - 2562 พบว่า ...

โครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร | บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 102 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2287-3531-41 Fax. 0-2287-3131

โครงสร้าง ทอท. - Airports of Thailand

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ; คณะกรรมการบริษัท. คณะกรรมการบริษัท; การเข้าอบรมของคณะกรรมการบริษัท; คณะผู้บริหาร ทอท.; โครงสร้าง ทอท.

ปรับแผนฟื้นฟูกู้วิกฤติการบินไทย โอกาสรอดสายการบินแห่งชาติ

SPONSORED ความคืบหน้าแผนฟื้นฟู ฉบับ 1 ทั้งนี้ หลังจากที่บริษัทการบินไทยได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบแผนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.2564 หรือประมาณ 4 เดือนกว่าๆ ผู้บริหารแผนยืนยันว่ามีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่อง

สถิติขนส่งทางอากาศ - Airports of Thailand

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ; คณะกรรมการบริษัท. คณะกรรมการบริษัท; การเข้าอบรมของคณะกรรมการบริษัท; คณะผู้บริหาร ทอท.; โครงสร้าง ทอท.

The Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) | สำนักงานการ ...

ฝ่ายกฎหมาย 02-568-8802 063-205-8802 [email protected]. ฝ่ายบริการข่าวสารการบิน 02-568-8831 063-205-8831 [email protected]. ขึ้นทะเบียน Drone 02-568-8800 ต่อ 1603 063-205-8816 [email protected]. ฝ่ายมาตรฐานสนามบิน 02-568-8826 ...

Central Retail Corporation

บริษัทฯ เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category) ในประเทศไทย และมีการขยายธุรกิจไปต่าง ...

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ - Airports of Thailand

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องของ ทอท.ทอท.ลงทุนในบริษัท ย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ต่อเนื่องกับกิจการท่าอากาศยาน จำนวน 9 บริษัทแบ่งเป็นบริษัทย่อย 1 บริษัท คือบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด โดย ทอท.ถือหุ้นร้อยละ 60 และบริษัทที่เกี่ยวข้องอีก 8 บริษัท โดย ทอท.ถือหุ้นร้อยละ 1.43 – 10 รายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลบริษัทการบินไทย | การบินไทย

ธุรกิจหลักของการบินไทย คือ ธุรกิจสายการบินเต็มรูปแบบ (Full Service Carrier) ที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า และไปรษณีย์ภัณฑ์ทางอากาศอย่างครบวงจรทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ อีกทั้ง การบินไทยยังมีหน่วยธุรกิจอื่นซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขนส่งทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็น บริการคลังสินค้า บริการลูกค้าภาคพื้น บริการอุปกรณ์ภาคพื้น …

ปรับแผนฟื้นฟูกู้วิกฤติการบินไทย โอกาสรอดสายการบินแห่งชาติ

แต่สายการบินที่ถูกจับตามากที่สุด คงหนีไม่พ้น "บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)" สายการบินไทยแห่งชาติ ของคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งในขณะนี้อยู่ ...