Nagroda dla Justyny

4.05. 2016 roku w Ośrodku Edukacyjnym im. Jana Szafrańskiego w Krempnej, przy siedzibie Magurskiego Parku Narodowego odbyło się uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy prac konkursu literacko-plastycznego pt. „Zima z ptakami – czyli ptaki oczyma dzieci”. Podczas wernisażu uczestnicy zwiedzili stałą ekspozycję OE i obejrzeli najnowszy film Agnieszki i Damiana Nowaków pt. „Skrzydlata zima”. Organizatorami konkursu przeznaczonego dla uczniów województw: podkarpackiego i małopolskiego byli: Stowarzyszenie BioTOP oraz Magurski Park Narodowy.

Prace, których wpłynęło łącznie 310, oceniała komisja w składzie: Celina Jasionowicz, artystka plastyk, Magdalena Kuś, kierowniczka działu edukacji Magurskiego Parku Narodowego oraz Sławomir Springer, prezes Stowarzyszenia BioTOP. Jurorzy wzięli pod uwagę umiejętność wnikliwej obserwacji przyrody, oryginalność podejścia do tematu, a ponadto w przypadku prac plastycznych technikę i estetykę wykonania, a w przypadku prac literackich ich merytoryczną wartość. Nasza szkoła przesłała na konkurs 4 prace. Nagrodę specjalną otrzymała uczennica klasy IV Justyna Żychowska, natomiast praca Klaudii Maczugi z klasy VI została zaprezentowana na wystawie.

Po pamiątkowych zdjęciach i poczęstunku, laureaci i opiekunowie wzięli udział w wycieczce ornitologicznej, którą poprowadził pan Sławomir Springer. Podczas ciekawej prelekcji o ptakach udało nam się zobaczyć: bociany, kopciuszka, drozdy, jaskółki oknówki, czaplę siwą, kwiczoła, szpaki i kosy. Program wernisażu był bardzo ciekawy, bo znacznie poszerzył naszą wiedzę ornitologiczną i podpowiedział, w jaki sposób można „podglądać” ptasi świat. Osobiście jestem dumna z moich uczniów, którzy chętnie biorą udział w różnych konkursach i zajmują w nich znaczące miejsca. Prace do tego konkursu wykonali także Kacper Szańca i Dominik Żychowski.

Bożena Jurkowska


fot. Bożena Jurkowska